Choroba Peyroniego

Home / Rehabilitacja urologiczna / Choroba Peyroniego

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska francuskiego chirurga, który opisał ją w XVIII wieku. Powoduje ją wytwarzanie płytki kolagenowej lub tkanki bliznowatej na trzonie prącia. Tkanka bliznowata, zwana płytką Peyroniego, nie jest widoczna, ale może powodować skrzywienie penisa w czasie erekcji. Penis może zaginać się w różnych kierunkach, w górę, w dół i w bok, w zależności od umiejscowienia płytki.

Wyróżnia się dwie fazy choroby Peyroniego:

  • W fazie zapalnej objawem są bolesne wzwody prącia, powstająca w miejscu dolegliwości bólowych płytka jest miękka;
  • W fazie stabilizacji choroby ustępują dolegliwości bólowe, płytka ulega zwłóknieniu i zwapnieniu, pojawia się skrzywienie prącia podczas erekcji.

Leczenie choroby Peyroniego  przeprowadza lekarz urolog.

Leczenie może polegać na leczeniu farmakologicznym, iniekcjach domiejscowych oraz leczeniu falami akustycznymi (akustyczna fala uderzeniowa) lub laserem.

W trakcie sesji zabiegowej lekarz korzysta ze specjalnego sprzętu generującego akustyczne fale uderzeniowe o określonej częstotliwości i mocy. Fale terapeutyczne aplikowane są bezpośrednio na zmienione chorobowo obszary prącia. Na skutek działania fal akustycznych,  stwardniałe obszary osłonki ciał jamistych ulegają rozbiciu co pozwala na przywrócenie naturalnego kształtu prącia.

Pełna terapia zamyka się w 8 cotygodniowych sesjach terapeutycznych. Kwalifikacja do zabiegów stosowanych w leczeniu choroby Peyroniego oparta jest przede wszystkim o wywiad przeprowadzany przez lekarza urologa oraz o wynik badania USG zmiany. W diagnostyce choroby Peyroniego zastosowanie znajduje USG tkankowo-strukturalne. Jest to nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne. Terapia ESWT to bezpieczna, bezinwazyjna i bezbolesna forma leczenia, pozwala na zahamowanie progresji choroby.

Na skutek leczenia możliwe jest przywrócenie naturalnego kształtu prącia. Rozbicie akustyczną falą uderzeniową płytki powstałej na skutek zmian chorobowych, pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Po zabiegach następuje istotna poprawa jakości życia seksualnego oraz poprawa funkcji erekcyjnej prącia. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych.