Biofeedback

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna, u podstaw której  leży założenie, że człowiek ma możliwość świadomego oddziaływania na własne procesy fizjologiczne.

Biofeedback polega na tym, że specjalne urządzenie bada stan organizmu i dostarcza osobie poddanej terapii informację zwrotną (czyli z angielskiego feedback) na ten temat. Informację zwrotną przekazuje się za pomocą animacji lub dźwięku. Dzięki temu chory może zacząć świadomie kontrolować funkcje organizmu do tej pory dla niego niedostępne.